بازدید وزیر آموزش و پرورش از کانون ارزیابی آزمون استخدامی تهران

وزیر آموزش و پرورش با حضور در دبیرستان آزادگان شهر تهران، از فرآیند بررسی مدارک و مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی 1402 آموزش و پرورش ، بازدید به عمل آورد. به گزارش گروه آموزش و پرورش خبرگزاری فارس، رضامراد صحرایی صبح امروز با هدف نظارت بر چگونگی فرآیند …
منبع خبر: اخبار ارسالی
دسته بندی خبر: اجتماعی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020419452540858368/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88-%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D8%A7%D8%A8%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85%DB%8C