بازار «نوآفرین» ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان امسال راه‌اندازی می‌شود


تهران- ایرنا- مدیرعامل فرابورس ایران گفت: راه‌اندازی بازار نوآفرین ویژه پذیرش شرکت‌های دانش‌بنیان و نوآور، برنامه‌ریزی برای توسعه شرکت‌های سهامی عام پروژه و فعال‌سازی بازار سوم از جمله برنامه‌های فرابورس در سال جاری هستند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85155590/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%88%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF