بازار خوبی برای شرکت‌ها در زیست بوم فناوری کشور شکل گرفته است


تهران- ایرنا- رییس صندوق نوآوری و شکوفایی گفت: با اقدامات خوبی که از اوایل دهه ۹۰ آغاز شد، شرکت‌های دانش‌بنیان اکنون توانسته‌اند وارد زیست بوم نوآوری کشور شوند و بازار خوبی برای حضور شرکت‌های بزرگ در زیست بوم فناوری و نوآوری کشور شکل گرفته است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85373960/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA-%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D9%88%D9%85-%D9%81%D9%86%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%B4%DA%A9%D9%84-%DA%AF%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA