بادبان‌های خورشیدی؛ راهنمای مسافرت بین سیارات


تهران – ایرنا – محققان حوزه فضایی ابزاری نوین برای مسافرت‌های سریع‌تر و ارزان‌تر فضانوردان از طریق ادغام واحدهای ماهواره‌ای کوچک‌سازی شده با یک فرایند انرژی خورشیدی مطرح کرده‌اند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85086758/%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%B4%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%81%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA