ایمن‌سازی ارتباطات سازمانی بیش از نیم میلیون نفر کاربر به همت دانش بنیان‌ها


تهران – ایرنا – فناوران ایرانی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با ارائه یک محصول دانش بنیان با ویژگی های منحصر به فرد در ایمن‌سازی ارتباط کاربران و سرورهای سازمان‌ها، گام بزرگی در امنیت داده‌های بیش از ۵۰۰ سازمان برداشتند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85367617/%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D8%B4-%D8%A7%D8%B2-%D9%86%DB%8C%D9%85-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%86%D9%81%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D9%87-%D9%87%D9%85%D8%AA