ایلان ماسک از کاشت اولین تراشه مغزی در انسان خبر داد


تهران- ایرنا- ایلان ماسک بنیانگذار میلیاردر شرکت «نورالینک» اعلام کرد که برای اولین بار ایمپلنت تراشه مغزی این شرکت در مغز یک انسان کاشته شده و فرد دریافت‌کننده به خوبی در حال بهبود است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85370625/%D8%A7%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D8%B3%DA%A9-%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%87-%D9%85%D8%BA%D8%B2%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF