ایسنا – جشن تکلیف هزار نفر

پوریا تمیز است

مراسم تجلیل از تکلیف 1000 دانش آموز دختر همدانی روز شنبه 28 فروردین ماه در حسینیه امام خمینی (ره) این شهر برگزار شد.


منبع: https://www.isna.ir/photo/1402011908920/%D8%AC%D8%B4%D9%86-%D8%AA%DA%A9%D9%84%DB%8C%D9%81-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86