ایران و چین مخالف سلطه گری و حامی چندجانبه گرایی در جهان هستند


تهران – ایرنا- خبرنگار و تحلیلگر چینی در گفتگو با بخش عرب زبان فرانس ۲۴ با تاکید بر مخالفت چین و جمهوری اسلامی ایران با سلطه گری و یکجانبه گرایی و تلاش برای سوق دادن روابط بین الملل به سمت چند جانبه گرایی گفت: چین همکاری و شراکت راهبردی جامع خود را با ایران تقویت می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85031182/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%81-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D9%87-%DA%AF%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D8%AD%D8%A7%D9%85%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF