ایران جزو ۱۰ کشور اول در تنوع تولید دارو/صادرات محصولات دانش‌بنیان به ۴۰ کشور دنیا


تهران- ایرنا- مدیرکل ارتباطات و امور بین‌الملل پارک فناوری پردیس، گفت: ایران از نظر تنوع تولید دارویی جزو ۱۰ کشور اول دنیا است و محصولات دانش‌بنیان خود ازجمله فرستنده‌های رادیویی تلویزیونی را که در شرایط تحریم به ساخت و تولید آنها دست‌یافته‌ است، به ۴۰ کشور صادر می‌کند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154143/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AC%D8%B2%D9%88-%DB%B1%DB%B0-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9-%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%88-%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86