ایجاد «گرنت بین‌الملل» برای اعضای هیات علمی دانشگاه تهران


تهران- ایرنا- رئیس دانشگاه تهران از ایجاد «گرنت بین‌الملل» برای اعضای هیات علمی دانشگاه خبر داد و گفت: هر یک از اعضای هیات علمی که در زمینه جذب دانشجوی غیرایرانی و راهنمایی آنها در زمینه‌های فرهنگی و علمی موفق و موثر باشد، از مزایای مالی نیز بهره‌مند خواهند شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85152349/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%DA%AF%D8%B1%D9%86%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%87%DB%8C%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86