ایجاد روحیه خودباوری در دانشگاه ها توسط امام (ره) نیاز ما به علوم دنیا را برطرف کرد


تهران- ایرنا- رییس دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر نیاز دانشگاهیان به شناخت افکار و آرمانٰ‌های امام خمینی (ره) و تلاش برای تحقق آنها، گفت: توصیه‌های امام برکات زیادی برای بخش علمی کشور داشته و همین ایجاد خودباوری در دانشگاه‌ها اکنون ما را نسبت به علوم دنیا در جنبه‌های مختلف بی‌نیاز کرده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85130580/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B1%D9%88%D8%AD%DB%8C%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%B1%D9%87-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D9%87