ایجاد دسترسی لازم برای بارگذاری مدارک اضافی معلم در سیستم نمره دهی مورد تایید قرار گرفت


تهران- ایرنا- وزارت آموزش و پرورش در اطلاعیه ای اعلام کرد: دسترسی مورد نیاز برای بارگذاری مدارک تکمیلی معلمان به سامانه نمره گذاری تایید شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078947/%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87