ایتالیا دسترسی به ChatGPT را مسدود کرده است


تهران- ایرنا- ایتالیا روز جمعه اعلام کرد که دسترسی به چت بات «چت جی پی تی» را موقتاً بسته و تحقیقاتی را درباره نقض قوانین مربوط به جمع آوری اطلاعات توسط این هوش مصنوعی آغاز می کند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85070831/%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D9%85%D8%B3%D8%AF%D9%88%D8%AF-%D8%B4%D8%AF%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%DA%86%D8%AA-%D8%AC%DB%8C-%D9%BE%DB%8C-%D8%AA%DB%8C-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%AF