اگر برای مدرسه هزینه نکنیم، باید برای پیشگیری، هزینه سنگین بدهیم

سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: اگر امروز در مدرسه هزینه نکنیم بعدا باید برای پیشگیری از آسیب‌ها، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کنیم.

به گزارش ایسنا، در پی استعفای  یوسف نوری از وزارت آموزش وپرورش، سید ابراهیم رئیسی با پذیرش این استعفا، ۱۴ فروردین ماه، رضا مراد صحرایی رئیس دانشگاه فرهنگیان را با حفظ سمت به عنوان سرپرست وزارت آموزش و پرورش انتخاب کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402022717209/%D8%A7%DA%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%86%DA%A9%D9%86%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B3%D9%86%DA%AF%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D8%AF%D9%87%DB%8C%D9%85

وی افزود: در این دولت آموزش و پرورش در اولویت قرار دارد.

به گزارش ایسنا،‌ رضامراد صحرایی در صفحه رسمی‌اش در شبکه اجتماعی “ویراستی” نوشت: اگر امروز در مدرسه هزینه نکنیم بعدا باید برای پیشگیری از آسیب‌ها، هزینه‌های سنگینی را پرداخت کنیم.