اولین نشست اجرایی ساخت مسکن دانشگاه آزاد و وزارت راه برگزار شد


تهران- ایرنا- اولین نشست اجرایی تفاهم‌نامه همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن کارکنان و اعضای هیأت علمی این دانشگاه برگزار شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85097440/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF-%D9%88-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF