اولین ابرماه تابستان را در آسمان امشب تماشا کنید


تهران- ایرنا- پدیده تماشایی ابرماه که امشب در آسمان پدیدار خواهد شد، اولین ابرماه تابستال امسال است که فاصله ماه با زمین ۱۴ هزار مایل (۲۲هزار و ۵۳۰ کیلومتر) و کمتر از ماه کامل عادی خواهد بود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85158722/%D8%A7%D9%88%D9%84%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%85%D8%B4%D8%A8-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B4%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF