اوقات فراغت دانش آموزان با نیاز ویژه کردستانی در ۱۶ پایگاه غنی سازی می‌شود


سنندج- ایرنا- رییس آموزش و پرورش استثنایی کردستان گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده اوقات فراغت دانش‌آموزان با نیاز ویژه استان در ۱۶ پایگاه و در قالب فعالیت‌ها و کلاس‌های تابستانی غنی سازی می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85154222/%D8%A7%D9%88%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%DB%8C%D8%A7%D8%B2-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DB%B1%DB%B6-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%BA%D9%86%DB%8C