اوراسیاتودی: سفر رئیسی به پکن روابط راهبردی ایران -چین را تقویت می‌کند


تهران – ایرنا – تارنمای خبری تحلیلی اوراسیاتودی در مقاله ای نوشت: سفر آیت الله سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران به پکن به برقراری «روابط راهبردی» دو کشور در حوزه های مختلف کمک خواهد کرد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85029889/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%81%D8%B1-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%BE%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D9%82%D9%88%DB%8C%D8%AA