اندازه‌گیری گرمای خروجی ساختمان‌ها با سنج حرارت از آسمان


تهران- ایرنا- ماهواره‌ای که می‌تواند گرمای خروجی ساختمان‌ها را مانند یک حرارت‌سنج اندازه‌گیری کند، ابزاری موثر برای مقابله با گرمایش زمین و تغییرات اقلیمی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139448/%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D9%88%D8%AC%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D8%A7-%D8%B3%D9%86%D8%AC-%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86