انجمن آزاداندیشی فاقد وجاهت قانونی است/ اخبار منعکس شده از سوی دانشگاه علامه روایت کذب است


تهران- ایرنا- معاون دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی می گوید: آنچه امروز در دانشکده علوم اجتماعی در سایت انجمن آزاداندیشی رخ داد در برخی رسانه ها بازتابی نداشته است. متأسفانه دوستان ماجرا را آن طور که می خواستند و نه آنطور که اتفاق افتاد، کاملاً یک طرفه و به دور از واقعیت بیان کردند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85078381/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%AF%DB%8C%D8%B4%DB%8C-%D9%88%D8%AC%D9%87%D9%87-%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D8%A8%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87