انجام اصلاحات جدید در رتبه بندی معلمان

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش گفت: نظر من بررسی مجدد تمام رتبه های معمان می باشد و اصلاحات رتبه بندی نیز در حال اجراست. – قاسم احمدی لاشکی معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه رتبه بندی معلمان کار بسیار بزرگی بود که انجام شد گفت: ظرف مدت …
منبع خبر: روز نو
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020500059474413568/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D9%87-%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86