انتقاد عضو شورای شهر از«ساخت وساز ناایمن و غیرمجاز» دانشگاه تهران/ شهرداری هنگام ساخت کجا بوده؟

به گزارش ایسنا، مهدی عباسی صبح امروز در تذکر پیش از دستور خود در جلسه شورای شهر تهران، ضمن «انتقاد از بی توجهی دانشگاه تهران به قانون»، گفت: بر اساس گزارشات شهروندی متوجه شدیم که دانشگاه تهران در یکی از زمین‌های مجاور خود اقدام به ساخت و ساز کرده است که بررسی بازرسین کمیسیون شهرسازی شورای شهر نشان داد که این ساخت و ساز فاقد مجوزهای شهرداری و طی کردن تشریفات قانونی است.

وی با بیان اینکه «در شرق این ملک نیز یک گذر بوده که دانشگاه تهران آن را تصرف کرده است»، ادامه داد: ارزیابی‌ها نشان داده که ملک در حال ساخت که ستون‌های همکف آن نیز نصب شده است نه تنها تشریفات قانونی را طی نکرده و مشکلات قانونی دارد؛ بلکه مستحکم نیست و دارای اشکالات اجرایی است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021005305/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B4%D9%87%D8%B1-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D9%86%D8%A7%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86-%D9%88-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

وی با طرح این سوال که شهرداری کجا بوده که «یک ساختمان ناایمن غیر قانونی در حال ساخت است»؟ گفت: از دانشگاه تهران متعجبم که دانشگاهی که دارد نسل‌های آینده را تربیت می‌کند چطور می‌تواند این حجم بی قانونی را انجام دهد.

رئیس کمیسیون شهرسازی شورای شهر تهران از «ساخت و ساز غیر قانونی و ناایمن دانشگاه تهران» انتقاد کرد.