انتقاد از تجهیز نبودن مدرسه‌ها به کتاب‌های غیردرسی

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402041710510/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2-%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%AF%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%DB%8C%D8%B1%D8%AF%D8%B1%D8%B3%DB%8C

حداد عادل افزود: در نظام آموزش و پرورش حساب‌شده، تکالیفی به دانش‌آموزان می‌دهند که حل آنها مستلزم مراجعه به کتاب باشد. در این فضا باید کتاب‌های مورد نیاز را هم در کتابخانه مدرسه قرار داد. معلم هم باید از وجود چنین منابعی در کتابخانه باخبر باشد تا از دانش‌آموزش بخواهد که آن فصل درسی را با مراجعه به کتاب و یا کتابخانه ارائه کند. 

غلامعلی حدادعادل با انتقاد از تجهیز نبودن مدارس به کتاب‌های غیردرسی گفت:‌ در نظام آموزش و پرورشِ حساب‌شده، تکالیفی به دانش‌آموزان می‌دهند که حل آنها مستلزم مراجعه به کتاب باشد.

به گزارش ایسنا، رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تاکید بر اینکه «کتاب‌خوانی یک تربیت است که آرام آرام حاصل می‌شود»، گفت: اینطور نیست که بتوان یک فرد را یک‌روزه کتاب‌خوان کرد. در درجه اول کودکان در خانه پدر و مادر کتاب‌خوان می‌شوند. از خانه مهم‌تر مدرسه است. طراحی نظام آموزشی ما باید طوری باشد که غیر از کتاب‌های درسی، خودشان، کتاب‌های دیگر را هم بخوانند.

او با انتقاد از رویه سیستم آموزشی مدارس در سال‌های ابتدایی ادامه داد: احتمال می‌دهم درصد زیادی از بچه‌های مدرسه‌ای تا کلاس ششم ابتدایی، فقط همان کتاب‌هایی را می‌خوانند که معلم‌شان در مدرسه به آنها آموزش داده و از آن امتحان گرفته است. خیلی از آن‌ها کتاب دیگری غیر از کتاب مدرسه در دسترس ندارند یا امکان خریدش را ندارند یا کتابخانه‌ای در دسترس‌شان نیست.

رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی با تاکید بر لزوم تجهیز مدارس به کتاب‌های غیردرسی، گفت: حدود ۳۵ – 36 سال قبل، «انتشارات مدرسه» را در آموزش و پرورش تأسیس کردم. ما باور داشتیم که یک خط تولید کتاب‌های درسی داریم و یک خط تولید کتاب‌های کمک‌درسی که مسئولیت آن بر عهده انتشارات مدرسه است. تصور و نقشه‌ای که در ذهن داشتم این بود که کتاب درسی‌ای که وارد مدرسه می‌شود به ازای فصل‌های آن، کتاب‌های مفصل‌تر و جذاب‌تری در کتابخانه‌ها باشد و دانش‌آموزان بتوانند به آنها مراجعه کنند.

حدادعادل با ابراز امیدواری از اینکه این رویه مجددا دنبال شود، اظهار کرد: کاری که می‌خواستیم انجام دهیم، با چنین تصوری به اجرا درنیامد، اما اینطور هم نیست که نشود آن را اجرا کرد. کتابداران کتابخانه‌ها می‌توانند کتاب‌های درسی دانش‌آموزان را بخوانند و متناسب با کتاب‌های درسی به آنها کتاب بدهند. با معلم‌های مدارس تماس داشته باشند و کتاب‌هایی که می‌توانند به عنوان پشتوانه درسی باشند ارائه کنند.