انتصاب معاون آموزشی و تحصیلات عالی دانشگاه شریف

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011607283/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%A8-%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شریف، دکتر کچ زاده معاونت تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی هوافضا، رئیس گروه اندازه گیری و برنامه ریزی دانشگاه، رئیس دانشکده را در کارنامه خود دارد. مهندسی هوافضا و همچنین رئیس بنیاد نخبگان استان تهران.

دکتر محمدعلی کوچ زاده به سمت معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی شریف منصوب شد.

به گزارش ایسنا، دکتر جلیلی رئیس دانشگاه صنعتی شریف طی حکمی دکتر محمدعلی کوچ زاده را به مدت دو سال از تاریخ 19/01/1402 به عنوان «معاون آموزش و تحصیلات عالی» دانشگاه صنعتی شریف منصوب کرد.

معاون جدید آموزشی دانشگاه شریف از سال 1383 تا 1387 به عنوان مدیر ارشد آموزشی دانشگاه صنعتی شریف فعالیت می کرد.

دکتر کوچ زاده عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی هوافضا دانشگاه صنعتی شریف است. وی مدرک لیسانس خود را در رشته مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف و فوق لیسانس و دکترا را از دانشگاه توهوکو ژاپن اخذ کرد.