انتشار نتایج تکمیل ظرفیت و اعتراض آزمون دبیری و هنرآموزی تا پایان هفته

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش از انتشار نتایج تکمیل ظرفیت و اعتراضات آزمون استخدامی دبیری و هنرآموزی تا پایان هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایسنا، محمد مهدی کاظمی در صفحه مجازی خود در شبکه اجتماعی ویراستی نوشت: با توجه به پیام‌های داوطلبان گرامی در خصوص نتایج تکمیل ظرفیت و اعتراضات آزمون استخدامی دبیری و هنرآموز، بنابر هماهنگی‌های انجام شده و پیگیری‌های صورت گرفته، ان شاءالله، تا پایان هفته جاری از طریق سامانه سازمان سنجش آموزش کشور، نتایج منتشر خواهد شد.

آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی ۱۲ مرداد سال جاری با تعداد ۳۲۵ هزار و ۶۹۸ نفر شرکت کننده در ۲۹ گروه شغلی برگزار شد. حدود ۲۷۴ هزار و ۲۶۵ نفر برای آزمون دبیری و ۵۱ هزار و ۴۳۳ نفر برای آزمون هنرآموزی شرکت کرده بودند که بیشترین آمار شرکت کنندگان از استان خراسان رضوی و کمترین آمار مربوط به استان سمنان بوده است.

حدود سه برابر ظرفیت یعنی مجموعا ۴۲ هزار و ۶۶۳ نفر از ۳۲۵ هزار و ۶۹۸ شرکت کننده آزمون استخدامی وزارت آموزش و پرورش ویژه رشته شغلی دبیری و هنرآموزی برای ارزیابی تکمیلی فراخوانده شده‌اند تا نهایتا بر اساس نتایج این آزمون ۲۲ هزار و ۱۸۴ دبیر و هنرآموز و به تفکیک حدود ۱۹ هزار دبیر و ۳۰۰۰ هنرآموز جذب وزارت آموزش و پرورش شوند.

در مرحله اول برگزاری این آزمون و پس از انجام ارزیابی تکمیلی حدود ۱۵ هزار نفر جذب شدند و ظرفیت خالی‌ماند. داوطلبان فرصت داشتند نسبت به نتایج اولیه اعتراض کنند و از طرفی برای جذب بیشتر نیرو این آزمون به مرحله تکمیل ظرفیت وارد شد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402111007073/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%88-%D9%87%D9%86%D8%B1%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C-%D8%AA%D8%A7-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86