انتشارات دانشگاه تهران با فروشگاه اینترنتی «طاقچه» قطع همکاری کرد


تهران- ایرنا- موسسه انتشارات دانشگاه تهران در پی انتشار تصویر کشف حجاب برخی کارکنان فروشگاه اینترنتی طاقچه در مکاتبه‌ای با مدیرعامل آن، از قطع همکاری این موسسه با این پلتفرم خبر داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85184633/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%82%DA%86%D9%87-%D9%82%D8%B7%D8%B9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C