انتخاب نماینده ای از جامعه خیرین مدرسه ساز به عنوان مشاور افتخاری وزیر ضروری است

انتخاب نماینده ای از جامعه خیرین مدرسه ساز به عنوان مشاور افتخاری وزیر ضروری است

مشاور وزیر و رئیس دفتر وی با بیان اینکه خیرین، عوامل هدف آموزش و پرورش در حوزه مدرسه سازی هستند که بدون توجه به شرایط در توسعه مدرسه سازی فعال بوده و هستند، پیشرفت های وزارت آموزش و پرورش را بازگو کرد. وی از جریان سیاسی دولت ها گفت: با توجه به توانایی موثر خیرین، توصیه می شود یک نفر به نمایندگی از جامعه خیرین مدرسه ساز حضور داشته باشد و در جلسات هیات مدیره سازمان نوسازی حضور یابد. نقش وی به عنوان مشاور افتخاری وزیر.

فرشتی هشمتیان در گفت وگو با ایسنا. وی با اشاره به اینکه جامعه خیرین مدرسه ساز مجموعه ای خودجوش و فرهنگ دوست است که با پول خود می توانست کار دیگری انجام دهد، گفت: این کار نشان دهنده عشق به فرهنگ و علاقه این قشر به آینده سازان ملت است. که با انجام کارهای خداپسندانه که در دستیابی به اهداف تعلیم و تربیت کمک می کند، محیط مساعدی را برای رشد دانش آموزان فراهم می کنند.

وی با بیان اینکه وقتی صحبت از نیروی انسانی متعهد، اثربخش و با تجربه می شود، باید بستر و تجهیزات مناسب را ایجاد کرد، افزود: سه کلمه کلیدی محیط، محتوا و نیروی انسانی در توسعه آموزش و پرورش و ارائه آموزش حائز اهمیت است.

مشاور وزیر و رئیس این دفتر با بیان اینکه خیرین مسیر خود را به خوبی انتخاب کردند و در این مسیر مورد عنایت و عنایت خداوند متعال قرار می‌گیرند را روایت کردند همان گونه که این افراد سرمایه مالی می کنند و به صورت مؤثر و دائمی خرج می کنند که قطعاً پسندیده است و در دنیا و آخرت برایشان محقق خواهد شد.

حشمتیان افزود: نیکوکاران خود را محدود به حکومت خاصی نمی بینند و با نگاه خیرخواهانه به موضوع، اهداف خود را با دولت ها تطبیق نمی دهند، بلکه با دلی پاک مدرسه می سازند و اعضای خانواده آنها را همراهی می کنند. انگیزه ای برای این افراد برای توسعه ساخت مدارسی که انجام می دهند.

وی با اشاره به اینکه تحلیل آمارها نشان می دهد که حضور خیرین هرگز کم نبوده و کار آنها متوقف نشده است، افزود: رشد صعودی مدرسه سازی توسط خیرین همواره در کارنامه درخشان آنها باقی خواهد ماند و به عنوان چهره ماندگار خیرین شناخته می شوند. خیرین کشور.

مشاور وزیر و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، پیشرفت‌های آموزش و پرورش کشور را بازگو کرد و خاطرنشان کرد: وظیفه نظام آموزش و پرورش است که با برگزاری جشنواره و تجلیل از نسل جوان با در نظر گرفتن جایگاه خیرین، آنان را به نسل جوان معرفی کند. در مدرسه سازی و کمک مدرسه و ترویج فرهنگ ارزشمند. وی ادامه داد: تقویت شورای مشورتی خیرین مدرسه ساز در حکایت از پیشرفت مدرسه سازی و به طور کلی چه کسانی در ایجاد فضای شاداب و موثر برای دانش آموزان نقش دارند. او با درک شرایط، حق اظهار نظر در مورد تحولات آموزشی بعدی را دارد.

حشمتیان با اشاره به اینکه نیکوکاران افرادی هستند که هیچ تقاضایی برای تحصیل ندارند، گفت: باید از فضاهای ایجاد شده توسط نیکوکاران استفاده بهینه کرد. پیشنهاد می کنم از گروه خیرین مدرسه ساز یک نفر به عنوان نماینده جامعه خیرین در مدیریت وزارت آموزش و پرورش قرار گیرد و نماینده خیرین به عنوان مشاور وزیر در اداره عالی حضور داشته باشد. مدیران آموزش و پرورش و به عنوان مشاور وزیر ایفای نقش کنند.

وی با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز سمت اداری ندارند و به همین دلیل در دستگاه های اجرایی اولی نماینده ای برای خیرین مدرسه ساز نداریم و تنها به عنوان یک نقش مردمی به آنها نگاه می شود حوزه مدرسه سازی برای این است که نقش مادری و همسری در خانواده باشد و به عنوان الگو به کار گرفته شود، اما تعداد مردان به دلیل قدرت اقتصادی و مالی بیشتر است امکاناتی که در اختیار دارند در کل برای همه آقایان مساوی است و خانم ها هم با آنها هستند و آمار زن و مرد از هم جدا شده است.

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1403042013977/%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%DB%8C%DA%A9-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87-%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D9%86%D9%88%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1