امور تربیتی را همانند دهه ۶۰ احیا کنید


تهران- ایرنا- مدیر انتشارات رسول آفتاب از عرضه کتاب «با سفیران دهه ۶۰» در سی و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب خبر داد و از مسئولان آموزش و پرورش خواست تا امور تربیتی را همچون دهه ۶۰ احیا کنند. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85103645/%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C-%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D9%87%D9%87-%DB%B6%DB%B0-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7-%DA%A9%D9%86%DB%8C%D8%AF