امسال صددرصد سوددهی در صندوق ذخیره فرهنگیان محقق می‌شود


تهران – ایرنا – مدیر عامل صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: امسال صد درصد سوددهی در صندوق ذخیره فرهنگیان محقق می‌شود و چالش در این حوزه به سود تبدیل شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85111950/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%B5%D8%AF%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%AF%D9%87%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%B0%D8%AE%DB%8C%D8%B1%D9%87-%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%86%DA%AF%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF