امسال دولت چند معلم استخدام می کند؟

معاون حقوقی و امور مجلس وزارت آموزش و پرورش از دریافت مجوز جدی برای استخدام بیش از 31 هزار معلم در سال جاری خبر داد. –
منبع خبر: فردای اقتصاد
دسته بندی خبر: سیاسی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14020213620190484480/%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF%D8%9F