امروز پنج شنبه است؛ آخرین مهلت ثبت نام آزمون سراسری/ 920000 ثبت نام


تهران- ایرنا- داوطلبان نوبت دوم آزمون سراسری 1402 تا پایان روز پنجشنبه 4 فروردین ماه فرصت دارند تا ثبت نام کنند.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081475/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B4%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%B1%DB%8C-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%DB%B9%DB%B2%DB%B0