امروز بیش از هر زمان دیگری به آزادی اورشلیم و فلسطین نزدیک شده ایم


تهران- ایرنا- سازمان بسیج فرهنگیان کشور در بیانیه ای با محکومیت هتک حرمت مسجدالاقصی و خواستار حضور باشکوه در راهپیمایی روز جهانی قدس گفت: رویدادهای اخیر به عنوان بزرگداشت روز جهانی قدس و روز جهانی قدس امیدوار کننده است. بررسی پرونده فلسطین به ثمر نشسته است. و امروز بیش از هر زمان دیگری به آزادی اورشلیم و فلسطین نزدیک شده ایم.


منبع: https://www.irna.ir/news/85081300/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D9%82%D8%AF%D8%B3-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D9%87%D8%B1-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B2%D8%AF%DB%8C%DA%A9-%D8%AA%D8%B1-%D9%87%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D9%85