امروز آخرین مهلت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد و دکتری پیام نور است

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122719336/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-%D9%88-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85-%D9%86%D9%88%D8%B1

با توجه به استقبال گسترده و درخواست های مکرر متقاضیان در دانشگاه پیام نور، آخرین مهلت پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد غیرمتوالی صرفاً بر اساس سوابق تحصیلی و دکتری تخصصی رشته تاریخ اسلام بر اساس مصاحبه، تحصیلات دانشگاهی و سوابق علمی واحدهای بین المللی مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کیش و دانشگاه پیام نور قشم تمدید شد که بر این اساس داوطلبان تا پایان وقت اداری امروز شنبه 6 اسفند ماه جاری برای ثبت نام در این دوره ها فرصت دارند.

به گزارش ایسنا، آخرین مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد غیر متوالی با سوابق تحصیلی و دکتری تخصصی تاریخ اسلام بر اساس مصاحبه، سوابق علمی و علمی واحدهای بین المللی مستقر در مناطق آزاد تجاری و صنعتی کیش و قشم دانشگاه پیام نور. امروز به پایان می رسد.

بر اساس اطلاعیه دانشگاه پیام نور، متقاضیان دوره های فوق قبل از مهلت مقرر نسبت به ثبت نام خود اقدام نمایند زیرا تاریخ فوق به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.

مهلت ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد پیوسته فقط بر اساس سوابق تحصیلی و ممتاز دکتری رشته تاریخ اسلام در پیام نور امروز به پایان می رسد.