امروز آخرین مهلت تکمیل مدارک آزمون دستیاری

کارت ورود به جلسه آزمون دستیاری از روز ۱۸ اردیبهشت ماه در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی منتشر می‌شود. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402020501823/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%AA%DA%A9%D9%85%DB%8C%D9%84-%D9%85%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DA%A9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C

این آزمون در در دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، شهرکرد، اردبیل، شیراز، ارومیه، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، گلستان، بندرعباس، گیلان، بوشهر، لرستان، بیرجند، مشهد، تبریز، مازندران، همدان، زاهدان، شهیدصدوقی یزد، سمنان، قزوین، کاشان، کردستان، قم و دانشگاه‌های علوم پزشکی شهر تهران برگزار می‌شود.

به گزارش ایسنا، فرصت تکمیل مدارک آزمون دستیاری پزشکی از سه‌شنبه ۲۹ فروردین آغاز شده و سه‌شنبه ۵ اردیبهشت ماه به پایان می‌رسد. 

داوطلبانی که طرح خدمات نیروی انسانی آنها تایید نشده است، باید در این بازه زمانی جهت برطرف کردن نقص مدارک خود اقدام کنند؛ در غیر اینصورت کارت ورود به جلسه برای آنها صادر نخواهد شد.

پنجاهمین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه ۲۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ به طور همزمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی منتخب به عنوان محل آزمون برگزار می‌شود.

فرصت تکمیل مدارک پنجاهمین دوره آزمون دستیاری پزشکی، امروز به پایان می‌رسد.