امروز آخرین فرصت ثبت نام در آزمون دستیاری تخصصی

به گفته دکتر ابوالفضل باقری فرد، معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ پنجاهمین دوره مسابقات تخصصی دستیاران نسبت به گذشته تغییر کرده است. این تغییرات شامل افزایش ظرفیت رشته های مورد نیاز کشور، امکان شرکت مستقیم دارندگان مدال برنز المپیاد پزشکی در آزمون دستیاری بدون قبولی در طرح و امکان شرکت در هر دو حوزه است.«بیهوشی» و «اورژانس پزشکی» تا پایان شهریور امسال فارغ التحصیل خواهند شد.

آخرین فرصت ثبت نام و ویرایش اطلاعات پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی امروز سه شنبه 24 فروردین ماه به پایان می رسد.

قبل از تمدید مهلت ثبت نام، ثبت نام آزمون دستیاری از تاریخ 19 لغایت 27 دی ماه 1401 بود که پس از پایان مهلت ثبت نام، مرکز سنجش آموزش پزشکی مهلت ثبت نام آزمون دستیاری تخصصی را تا روز چهارشنبه 30 آذرماه تمدید کرد. . پس از پایان مهلت ثبت نام مجدد، مرکز سنجش آموزش پزشکی فرصت ثبت نام در این آزمون را برای سومین بار تمدید کرد. سومین فرصت ثبت نام آزمون دستیاری از یکشنبه 9 بهمن ماه آغاز شد و تا ساعت 24 12 بهمن ادامه داشت.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1402011506384/%D8%A7%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2-%D8%A2%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%81%D8%B1%D8%B5%D8%AA-%D8%AB%D8%A8%D8%AA-%D9%86%D8%A7%D9%85-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C

به گزارش ایسنا، امکان ثبت نام مجدد و ویرایش اطلاعات پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی از دوشنبه 23 فروردین آغاز شد و امروز سه شنبه 24 فروردین ماه به پایان می رسد. امکان ثبت و ویرایش اطلاعات بر اساس مصوبات جلسه شورای آموزش پزشکی و تخصصی و قانون اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در این دوره از آزمون دستیاری در نظر گرفته شد.

مرکز سنجش آموزش پزشکی مجددا تصمیم به تمدید فرصت ثبت نام پنجاهمین آزمون دستیاری گرفت. لذا داوطلبان می توانند از تاریخ 25 لغایت 29 اسفندماه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

اولین آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یعنی پنجاهمین آزمون دستیاری تخصصی روز پنجشنبه 31 اردیبهشت ماه برگزار می شود.