امتیاز ایران در «برابری آموزشی» چقدر است؟

امتیاز ایران در «برابری آموزشی» چقدر است؟

این پژوهشگر آموزشی با بیان اینکه درک درستی از «برابری آموزشی» وجود ندارد، به وجود فقر آموزشی و شکاف یادگیری اشاره کرد و گفت: با توزیع عدالت در آموزشگاه نمی‌توان نتیجه کشورمان را قضاوت کرد، هرچند که ما در توزیع مساوی عدالت از جنبه کمی آن موفق شدیم.» اما از بعد کیفی (کیفیت آموزش) مشکلات جدی داریم و این موضوع روز به روز آشکارتر می شود.

به گزارش ایسنا. محمد حسنی با بیان اینکه در بحث مهم و حساس عدالت اجتماعی ورود بدون ابزار کاربردی به عرصه آموزش آسیب های زیادی به همراه دارد، گفت: در تبیین تعریف عدالت آموزشی باید به مسائل فردی و اجتماعی توجه شود. عدالت ; یکی از ابعاد عدالت در بعد اجتماعی «عدالت توزیعی» است، یعنی اینکه دولت چگونه و به چه شکلی باید «رفاه اساسی و عمومی جامعه» را توزیع کند.

وی با بیان اینکه خیر آموزش مدرسه در عصر مدرن و امروز یک کالای بسیار حساس است، تصریح کرد: آنچه در مدرسه اتفاق خواهد افتاد تغییرات چندوجهی به نام آموزش است.

حسنی با اشاره به اینکه امروز موضوع آموزش مدارس جدی و حساس است، گفت: آموزش و پرورش و آموزش مدرسه بزرگترین و قوی ترین معادله دنیا محسوب می شود.

وی در پاسخ به نحوه توزیع کالای اجتماعی برای آموزش مدارس گفت: در بررسی انجام شده از دوره قاجار تا به امروز الگوی مشخص و دقیقی برای توزیع کالای مدرسه مشاهده نکردیم.

وی با بیان اینکه علیرغم وجود اصول 30، 43 و 3 در قانون اساسی، روح حاکم بر قانون اساسی و روح حاکم بر انقلاب، روحیه برابری است، گفت: رویکرد برابری در آموزش و پرورش باید روشن باشد. و ما نباید آن را شفاف دنبال کنیم.

حسنی تعریف برابری و نحوه توزیع خیر در مدرسه را یکی از اصول اساسی و مبانی نظری دانست که می تواند سیاست ها و حکمرانی آموزش و پرورش را تنظیم کند.

وی افزود: مشکل آموزش و پرورش نبود سیاست برابری است که مبانی نظری، دینی، اجتماعی و فلسفی انقلاب را تبیین کند.

این پژوهشگر با اشاره به تحلیل های انجام شده بیان کرد: تحلیل ها نشان می دهد که در مسیری کج حرکت کرده ایم و این نیازمند تدوین یک سند جامع اجتماعی است چرا که صرفاً به تدوین سند آموزش و پرورش مربوط نمی شود، بلکه باید به این مهم دست یافت. هر چقدر هم که از برابری در آموزش و پرورش صحبت کنیم تا سازمان برنامه و بودجه به این موضوع وفادار نباشد، فایده ای ندارد و این موضوع مستلزم درک درست از برابری، درک درست از ماهیت مشکل است. و درک صحیح از آموزش خوب برای مشکل.

وی در ادامه سخنان خود تدوین این موضوع را نیازمند حمایت مجلس نمایندگان دانست و افزود: هنوز 10 سال از انقلاب نمی گذرد، بزرگترین ضربه ای که برابری در آموزش و پرورش با راه اندازی مدارس غیردولتی خورده است. . همچنین همانند غربی ها مدارس غیرانتفاعی نیز تأسیس شده است.

حسنی با بیان اینکه بین بحث مشارکت مردمی و خصوصی سازی مدارس تفاوت وجود دارد، گفت: مشارکت به این معناست که مدل مدیریت مدرسه هیئت امنایی و ورود اولیا به میدان باشد نه اینکه پول گرفته شود. از آنها.

وی همچنین به وجود «فقر یادگیری» اشاره کرد و گفت: این مشکل رایج است. میانگین ضریب نمره آزمون تیمز و پرلز 500 است در حالی که این میانگین برای آموزش در کشور ما 400 (400 از 1000) است و این یک فاجعه است.

این پژوهشگر آموزشی با بیان اینکه مردم عادی نیازمند بهترین فرصت ها هستند، افزود: روستاییان به دلیل نبود عدالت آموزشی نیازمند بهترین آموزش هستند. عدالت یعنی توجه به طبقاتی که نیاز به آموزش بیشتر دارند.

حسنی گفت: در کشور ما فقر یادگیری و شکاف یادگیری وجود دارد. در کشور مدرسه ای داریم که همه دانش آموزانش به معدل کشوری 400 نرسیدند و در عین حال مدرسه دیگری داریم که همه دانش آموزانش در آزمون تایمز و مروارید بالاتر از میانگین کشوری کسب کردند. فقر و شکاف یادگیری نشان می دهد که عدالت را درست تعریف نکرده ایم.

وی خاطرنشان کرد: چون نمی دانیم عدالت چیست، نمی توانیم نتیجه ایران را در توزیع عادلانه آموزش مدارس قضاوت کنیم. وی بیان کرد: از بعد کمی موفق به توزیع عدالت مساوی شده ایم اما از بعد کیفی (کیفیت آموزش) مشکلات جدی داریم و این موضوع روز به روز روشن می شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در چند سال گذشته کودکان تیزهوش مدارس غیردولتی رتبه های زیر 3000 را در کنکور کسب کردند اما میزان قبولی دانش آموزان مدارس دولتی در کنکور بسیار پایین است که نشان دهنده فقر و فقر است. یادگیری. شکاف و بی عدالتی در آموزش

انتهای پیام/

منبع: https://www.isna.ir/news/1402121410180/%D9%86%D9%85%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D8%B3%D8%AA