امتحانات نهایی امسال ۴۰ درصد تاثیر قطعی در کنکور دارد/آماده برگزاری ایمن آزمون‌ها هستیم


تهران- ایرنا- سرپرست وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه امتحانات نهایی امسال ۴۰ درصد تاثیر قطعی در کنکور دارد، گفت: برای جلوگیری از شائبه لو رفتن سوالات امتحانات نهایی، در زمان توزیع سوالات بین داوطلبان، آن را منتشر می کنیم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85111845/%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%84-%DB%B4%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D9%82%D8%B7%D8%B9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C