امارات متحده عربی با بریتانیا برای تجاری سازی گرافن همکاری می کند


تهران – ایرنا – یک شرکت انگلیسی با بزرگترین صندوق سرمایه گذاری در امارات متحده عربی قراردادی میلیارد دلاری امضا کرد که هدف آن استفاده از گرافن برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای دی اکسید کربن (CO2) است. این مشارکت یکی از جاه طلبانه ترین طرح ها برای تجاری سازی گرافن خواهد بود.


منبع: https://www.irna.ir/news/85086261/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%86-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF