الکترود تارعنکبوتی پا به عرصه درمان گذاشت+فیلم


تهران- ایرنا- یک الکترود جدید الهام گرفته از تار عنکبوت امکان‌های جدیدی برای استفاده در نسل بعدی دستگاه‌های پزشکی زیستی (بیومدیکال) ایجاد کرده است. پزشکان می‌گویند این الکترود می‌تواند در درمان جای زخم نیز کاربرد داشته باشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85372027/%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D9%86%DA%A9%D8%A8%D9%88%D8%AA%DB%8C-%D9%BE%D8%A7-%D8%A8%D9%87-%D8%B9%D8%B1%D8%B5%D9%87-%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85