«الفتا» رویدادی برای انتشار تجربیات ارزشمند معلمان است


تهران – ایرنا – تیزر رویداد بین المللی آلفاتا که از 28 اسفندماه سال گذشته آغاز شده و تا اواسط اردیبهشت ماه امسال به پایان می رسد، امروز منتشر شد.


منبع: https://www.irna.ir/news/85073656/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D8%A7-%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86