اقامه عزاداری سالار شهیدان در دانشگاه صنعتی شریف


تهران- ایرنا- مراسم عزاداری سید و سالار شهیدان، امام حسین (ع)‌ امسال نیز مانند هر سال به همت هیئت الزهرا (س) دانشگاه صنعتی شریف برگزار می‌شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85176543/%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B9%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D9%87%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D9%81