افقی روشن پیش روی روابط چین و ایران


تهران- ایرنا- تارنمای اینترنتی روزنامه “چاینا دیلی” چین در گزارشی با عنوان “توسعه همکاری های ایران و چین در انتظار آینده ای روشن” ، به سفر اخیر ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران به پکن پرداخته و از آن به عنوان موفقیتی بزرگ برای توسعه همکاری دو طرف یاد کرده است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85039845/%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%DA%86%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86