افسر سابق ارتش آمریکا: مردم ایران عاشق رهبرشان هستند


تهران- ایرنا- افسر سابق جنگ روانی ارتش و سازمان جاسوسی ایالات متحده آمریکا (سیا) می‌گوید مردم ایران عاشق رهبرشان هستند و همه شایعات علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران بی اساس است.


منبع: https://www.irna.ir/news/85033862/%D8%A7%D9%81%D8%B3%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%85%D8%B1%D8%AF%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%82-%D8%B1%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%B4%D8%A7%D9%86-%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF