افزون بر پنج هزار فضای ورزشی در آموزش‌وپرورش فعال است


بجنورد- ایرنا- مدیرکل تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: در مجموع پنج هزار و ۳۸۹ فضای ورزشی شامل زمین چمن مصنوعی، سالن ورزشی مسقف و زمین ساحلی در آموزش و پرورش فعال است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85104931/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D9%88%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%BE%D9%86%D8%AC-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D9%88%D9%BE%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%B4-%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D8%B3%D8%AA