افزایش ۳.۵ میلیون مترمربع به سرانه فضای آموزشی در دولت سیزدهم


تهران – ایرنا – رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور گفت: در ۲ سال فعالیت دولت سیزدهم، ۵ هزار و ۸۰۰ فضای آموزشی و پرورشی شامل ۲۷ هزار و ۸۰۰ کلاس درس، معادل ۳ و نیم میلیون مترمربع تحویل دانش‌آموزان شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85259772/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B3-%DB%B5-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%85%D8%B1%D8%A8%D8%B9-%D8%A8%D9%87-%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%B2%D8%AF%D9%87%D9%85