افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش آزمون دستیاری با اولویت مناطق محروم

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ۲۰ درصدی ظرفیت پذیرش رشته‌های تخصصی آزمون دستیاری پنجاهم خبر داد.

به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری‌فرد ضمن اعلام این خبر، اظهار داشت: با تکمیل ظرفیتی که در زمان اعلام نتایج پنجاهمین دوره آزمون دستیاری صورت می‌گیرد ظرفیت رشته‌های تخصصی نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش می‌یابد. 

وی با بیان اینکه این افزایش ظرفیت با اولویت بومی‌گزینی انجام می‌شود، اظهار کرد: افزایش ۲۰ درصدی با توجه به زیرساخت‌های موجود شکل گرفته است؛ چرا که وجود زیرساخت‌ها از شرایط ضروری برای تحصیل در دوره تخصص به حساب می‌آید. زیرساخت‌ها باید وجود داشته باشد.اگر پتانسیل و شرایط مناسب برای افزایش ظرفیت را در اختیار نداشته باشیم، نمی‌توانیم آموزش درستی داشته باشیم.

معاون آموزشی وزارت بهداشت در تشریح افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی گفت: با توجه به افزایش ۳۰۰ نفری در مرحله اول و افزایش ۱۰۰۰نفری در مرحله تکمیل ظرفیت با اولویت بومی‌گزینی و مناطق محروم، افزایش ظرفیت ۲۰ درصدی محقق می‌شود. 

دکتر باقری‌فرد در پایان خاطرنشان کرد: اگر ظرفیت خالی داشته باشیم، به شرط وجود استاد، بیمارستان آن ظرفیت را خالی نمی‌گذاریم. 

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043119824/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%DB%B2%DB%B0-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D8%AF%DB%8C-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D9%BE%D8%B0%DB%8C%D8%B1%D8%B4-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%88%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%AA-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B7%D9%82-%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%88%D9%85