افزایش مقاومت قطعات صنعتی در برابر خوردگی با دستگاه‌ ایرانی لایه نشانی


تهران- ایرنا- گروهی از محققان یکی از شرکت‌های دانش بنیان ایرانی با ساخت دستگاه لایه نشانی، اقدام به توسعه پوشش‌های نانو لایه با استفاده از روش پی وی دی (PVD) در کشور کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85126657/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%AA-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%87