افزایش ظرفیت رشته پزشکی منوط به تامین بودجه است/برنامه‌ای جز افزایش ظرفیت ۲۰درصدی سالانه نداریم

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی براساس مصوبه‌ای درخصوص افزایش ظرفیت رشته پزشکی وجود دارد، عمل می‌کند و برمبنای این مصوبه پیش‌می‌رود. در حال حاضر، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با مشکلی مواجه شده است. این مشکل، کمبود امکانات در برخی از بیمارستان‌ها است. افزایش کمی رشته پزشکی نباید بر ظرفیت و کیفیت آموزش پزشکی تاثیر بگذارد. 

افزایش ظرفیت رشته پزشکی منوط به تامین بودجه است/برنامه‌ای جز افزایش ظرفیت ۲۰درصدی سالانه نداریم

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402021811061/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%85%D9%86%D9%88%D8%B7-%D8%A8%D9%87-%D8%AA%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%AC%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%B2

به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه در حاشیه بیست‌وچهارمین همایش آموزش پزشکی درباره افزایش ظرفیت رشته‌ پزشکی گفت: افزایش ظرفیت رشته پزشکی منوط به تامین بودجه و امکانات است. در حال حاضر، برنامه‌ای به غیر از افزایش ۲۰ درصدی سالانه رشته پزشکی نداریم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه باید برای تامین امکانات مورد نیاز رشته‌های پزشکی کمک کند، گفت: همانطور که ظرفیت رشته‌های پزشکی افزایش یافته است، امکانات و بودجه مورد نیاز هم باید افزایش یابد.

میزان افزایش ظرفیت پذیرش در دوره پنج ساله پیش رو، بنا بر تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی به شرح زیر است:

به گزارش ایسنا، ماده واحده «افزایش ظرفیت پزشکی در مقطع عمومی» که بنا به پیشنهاد ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور و در جلسات ۸۵۱ و ۸۵۲ مورخ ۲۳ آذرماه و ۷ دی ماه ۱۴۰۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است،توسط رئیس جمهور  به شرح ذیل ابلاغ شد. بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی،  ظرفیت رشته‌های پزشکی سالانه به میزان ۲۰ درصد افزایش می‌یابد و این افزایش طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت ۵ سال اجرا می‌شود. شورای عالی انقلاب فرهنگی با توجه به گزارش‌هایی که از سوی سازمان سنجش آموزش کشور ارسال می‌شود در راستای تمدید این مصوبه برای ۵ سال دوم تصمیم می‌گیرد.