افزایش ظرفیت دوره آزمون دستیار پزشک 1402

پنجاهمین کلاس آزمون دستیاری تخصصی روز پنجشنبه 31 اردیبهشت 1402 برگزار می شود و به عبارتی این آزمون اولین آزمون وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال 1402 محسوب می شود.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122920119/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%B8%D8%B1%D9%81%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2

معاون آموزشی وزارت بهداشت با بیان اینکه تغییرات آزمون دستیاری 1402 محدود به افزایش ظرفیت نیست، خاطرنشان کرد: علاوه بر مدال آوران طلا و نقره، دارندگان مدال برنز المپیاد پزشکی نیز می توانند در آزمون دستیاری شرکت کنند. مستقیماً بدون گذراندن طرح

معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از افزایش ظرفیت دستیاری ها در سال 1402 خبر داد.

وی با اشاره به اینکه در رشته های «بیهوشی» و «اورژانس» تغییراتی وجود دارد، گفت: این دو رشته در کشور ضروری است. کلیه دانشجویان فارغ التحصیل در پایان شهریور 1402 می توانند بدون گذراندن طرح در این دو حوزه شرکت کنند.

به گزارش ایسنا، دکتر ابوالفضل باقری فرد با اعلام این خبر توضیح داد: افزایش ظرفیت دستیاری ها با هدف کمبود نیروی متخصص انجام می شود. آزمون دستیاری در بیش از 25 حوزه تخصصی برگزار می شود. افزایش ظرفیت رشته ها بخشی از تغییراتی است که در آزمون دستیاری جدید داریم. این افزایش ظرفیت بر اساس رشته های مورد نیاز کشور و زیرساخت های موجود در مراکز و بیمارستان های تخصصی صورت می گیرد.