افزایش تعداد دانشجویان بین المللی یکی از اهداف گسترش پردیس ها است/ ایجاد شعبه پارک تهران در منطقه آزاد ارس

به گزارش ایسنا، دکتر محمد مقیمی در نشست مشترک با دکتر مجید کیانی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: انتظار از مناطق آزاد در کشور این است که در جذب و ساماندهی ظرفیت های علمی و دانشگاهیان کشور نقش محوری داشته باشند. این زمینه ها و علاوه بر بهره مندی از رویکرد علمی، در برنامه تحول آفرین مناطق آزاد، نوعی محوریت پیدا کنید تا همکاری دانشگاه های کشور با کشورهای همسایه گسترش یابد.

دانشگاه یک نهاد مشکل گشا است

دکتر مقیمی همچنین با اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای ارتقای فعالیت های دانش بنیان در منطقه آزاد ارس، اظهار کرد: از طریق تامین فضای فیزیکی مناسب در منطقه آزاد ارس، برخی از بنگاه های دانش بنیان مستقر در دانشگاه علوم تهران و پارک فناوری آماده تاسیس شعبه در منطقه آزاد ارس است. در این صورت فرصت مناسب تری برای بازاریابی محصولات دانش بنیان ایرانی و گسترش صادرات آنها به کشورهای همسایه فراهم می شود.

دکتر کیانی با ابراز تمایل به ایجاد مراکز تحقیقاتی مشترک با سایر واحدهای دانشگاهی در منطقه آزاد ارس، خاطرنشان کرد: این اقدام با محوریت دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه جامع، اقدامی اساسی برای توسعه و توسعه این دانشگاه محسوب می شود. منطقه آزاد ارس .

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس سرانجام از رویکرد رئیس دانشگاه تهران در حوزه ارشاد دانشگاهی استقبال کرد. به عنوان یک نهاد مشکل گشا، نیازمند نگاه همه جانبه به حل مسئله و توسعه مناطق آزاد از منظر فرهنگی و اقتصادی، صنعتی و غیره شده است.

رئیس دانشگاه تهران افزود: جهت گیری دانشگاه تهران به سمت تحقق «دانشگاه مشکل آفرین» است که در آن فعالیت های علمی و پژوهشی با هدف رفع مشکلات جامعه و کشور ساماندهی می شود. از این منظر توجه ویژه پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران به حوزه های آب و کشاورزی با توجه به ظرفیت استان های آذربایجان شرقی و آذربایجان غربی و همچنین منطقه آزاد ارس می تواند مشکلات را حل و بهبود بخشد. بهره وری با گسترش دیدگاه علمی. در این مناطق، در مزیت های نسبی این منطقه از کشور است.

وی افزایش جذب دانشجو از کشورهای همسایه توسط پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران را ناشی از رونق منطقه آزاد ارس دانست و گفت: آمادگی کامل برای توسعه زیرساخت ها و ایجاد جذابیت برای جذب بیشتر دانشجویان غیرایرانی را داریم.

انتهای پیام


منبع: https://www.isna.ir/news/1401122819776/%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A7%D9%81-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D9%BE%D8%B1%D8%AF%DB%8C%D8%B3-%D9%87%D8%A7-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%87

دکتر مجید کیانی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس از طرح توسعه پردیس بین المللی ارس حمایت و استفاده از توانمندی های دانشگاه تهران در زمینه توسعه فعالیت های دانش بنیان و ایجاد را مورد تاکید قرار داد. از واحدهای فناورانه در منطقه آزاد ارس

رئیس دانشگاه تهران افزایش تعداد دانشجویان بین المللی را یکی از اهداف توسعه پردیس های بین المللی دانشگاه تهران برشمرد و افزود: پردیس بین المللی ارس ظرفیت مناسبی برای جذب دانشجو از همسایگان دارد. کشورها به ویژه عراق و ترکیه. و زیرساخت های این پردیس بین المللی با حمایت سازمان منطقه آزاد ارس قابل تقویت است. در دستیابی به این هدف موثر باشد.

وی با اعلام آمادگی دانشگاه تهران برای همکاری با سازمان منطقه آزاد ارس برای ایجاد مراکز علمی پژوهشی مشترک با سایر دانشگاه ها در این منطقه آزاد، گفت: این مراکز علمی تحقیقاتی با هدف انجام تحقیقات برای حل مشکلات منطقه آزاد ارس انجام می شود. و همچنین در تدوین برنامه های راهبردی عملیاتی برای این منطقه و همچنین به عنوان نقاط کانونی با مأموریت ویژه گسترش همکاری دانشگاه تهران با دانشگاه های سطح بالای کشورهای همسایه مشارکت داشته باشد.

رئیس دانشگاه تهران در پایان راه اندازی واحد پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در منطقه آزاد ارس را موجب توسعه فعالیت های دانش بنیان در این حوزه دانست و گفت: با راه اندازی این واحد، دانش شرکت‌های مستقر و واحدهای فناوری نوین با ظرفیت‌های بومی و همچنین استعدادهای کشورهای همرز با نظارت و حمایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مستقر می‌شوند.